• Мембранни помпи

DDC

Подходяща за:
  • Наторяване и химизация
  • Дезинфекция на обществени води
  • Обработване на питейна вода
  • Обезсоляване
  • Промишлено отопление
  • Измиване и почистване
  • Промишлено водоснабдяване
  • Промишлени отпадъчни води
  • Обработка на отпадъчни води

Диафрагмена помпа SMART с цифрово дозиране и вътрешен стъпков двигател. Удобна за работа и с оптимално съотношение цена-производителност (Удобно цифрово дозиране).

Максимален дебит
15 l/h
Максимален напор
10 bar
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
-10 .. 45 °C