DDC

Диафрагмена помпа SMART с цифрово дозиране и вътрешен стъпков двигател. Удобна за работа и с оптимално съотношение цена-производителност (Удобно цифрово дозиране).

Максимален дебит
15 l/h
Максимален напор
10 bar
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
-10 .. 45 °C