• Мембранни помпи

DME

Подходяща за:
  • Наторяване и химизация
  • Дезинфекция на обществени води
  • Обработване на питейна вода
  • Обезсоляване
  • Промишлено отопление
  • Измиване и почистване
  • Промишлено водоснабдяване
  • Промишлени отпадъчни води
  • Обработка на отпадъчни води

Цифрови диафрагмени дозиращи помпи с вътрешен стъпков двигател

Максимален дебит
940 l/h
Максимален напор
10 bar
Максимално налягане
10 bar