• Мембранни помпи

DME

Подходяща за:
 • Дезинфекция на обществени води
 • Биогориво
 • Измиване на бутилки
 • CIP/SIP процеси
 • Охлаждане
 • Обезсоляване
 • Руднично излужване
 • Системи за боядисване
 • Измиване и почистване
 • Контрол на температурата
 • Промишлени системи с водогрейни котли
 • Промишлено отопление
 • Промишлено водоснабдяване
 • Обработка на промишлена вода
 • Промишлени отпадъчни води
 • Повторно използване на води
 • Обработване на питейна вода
 • Обработка на отпадъчни води
 • Наторяване и химизация

Цифрови диафрагмени дозиращи помпи с вътрешен стъпков двигател

Максимален дебит
940 l/h
Максимален напор
10 bar
Максимално налягане
10 bar