• Мембранни помпи

DMX

Подходяща за:
 • Биогориво
 • Измиване на бутилки
 • CIP/SIP процеси
 • Охлаждане
 • Обезсоляване
 • Руднично излужване
 • Системи за боядисване
 • Контрол на температурата
 • Промишлени системи с водогрейни котли
 • Промишлено отопление
 • Промишлено водоснабдяване
 • Обработка на промишлена вода
 • Промишлени отпадъчни води
 • Повторно използване на води
 • Обработване на питейна вода
 • Обработка на отпадъчни води
 • Наторяване и химизация

Диафрагмени дозиращи помпи с външен двигател

Максимален дебит
4000 l/h
Максимален напор
10 bar
Температура на течността
-10 .. 70 °C