Grundfos Отдалечено управление

Подходяща за:
  • Обработка на отпадъчни води
  • Подпочвени води за напояване
  • Поене на добитък
  • Пилотни проекти за повишаване на налягане
  • Повърхностни води за напояване и техния пренос

Интернет-базирана система, която ви предоставя ефикасна и икономична алтернатива спрямо по-неикономичните системи.