• Система за повишаване на налягането

Hydro MPC

Подходяща за:
 • Отопление - Обществени сгради
 • Нагнетяване – Обществени сгради
 • Комунално охлаждане
 • Комунално отопление
 • Измиване на бутилки
 • Охлаждане
 • Обезсоляване
 • Руднично излужване
 • Измиване и почистване
 • Контрол на температурата
 • Промишлени системи с водогрейни котли
 • Промишлено отопление
 • Промишлено водоснабдяване
 • Обработка на промишлена вода
 • Повторно използване на води
 • Обработване на питейна вода
 • Напояване
 • Разпределение на вода
 • Обработка на отпадъчни води
 • Капково/Микро напояване
 • Защита от измръзване
 • Пилотни проекти за повишаване на налягане
 • Повърхностни води за напояване и техния пренос

Усъвършенствана и енергийно ефективна система за повишаване на налягането на чиста вода. Предлага се с 2-6 паралелно свързани помпи, вграден усъвършенстван контролер и всички необходими фитинги

Максимален дебит
1462 м³/ч
Максимален напор
161 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
0 .. 60 °C