iGRID

Решенията iGRID на Grundfos позволяват оптимизиране на разпределянето дори в най-големите квартални отоплителни мрежи, разделяйки ги на ниско-температурни зони с равномерни сградни структури. Във всяка зона iGRID гарантира оптимална работа чрез стандартизирани смесени контури в резервоари или секции и контрол чрез данни в реално време, позволяващи да доставяме точно необходимата температура и енергия.

Продуктът може да не се продава във вашата страна