IO 241

Модулът IO 241 е опция за предоставяне на допълнителни входни и изходни сигнали. Проектиран е за монтаж на DIN шина и употреба в контролни табла. Може да се свърже към IO 242 помпен модул и управляващо устройство CU 241.

Продуктът може да не се продава във вашата страна