KPC

Потопяемите дренажни помпи (DP) от Грундфос са с мотори от 0.9-2.6 kW. Помпите са с полуотворено многоканално работно колело, способно да прекарва твърди частици с размер до 10 mm.

Максимален дебит
5 l/s
Максимален напор
11 m
Температура на течността
0 .. 35 °C