KPG

Аксиалната помпа KPG е предназначена за изпомпване на поройни води и води от наводнения в шлюзови помпени инсталации

Продуктът може да не се продава във вашата страна