KPL

Подходяща за:
  • Обработване на питейна вода
  • Борба с наводнения
  • Обработка на отпадъчни води
  • Повърхностни води за напояване и техния пренос

KPL помпата с работно колело с аксиален поток е проектирана за висок дебит при нисък напор.

Продуктът може да не се продава във вашата страна