KPL

KPL помпата с работно колело с аксиален поток е проектирана за висок дебит при нисък напор.

Максимален дебит
3500 l/s
Максимален напор
143 m
Максимално налягане
10 bar