KPL

Подходяща за:
  • Обработване на питейна вода
  • Борба с наводнения
  • Обработка на отпадъчни води
  • Повърхностни води за напояване и техния пренос

KPL помпата с работно колело с аксиален поток е проектирана за висок дебит при нисък напор.

Максимален дебит
1270 l/s
Максимален напор
11 m
Максимално налягане
10 bar