KWM

Подходяща за:
  • Обработване на питейна вода
  • Борба с наводнения
  • Обработка на отпадъчни води
  • Повърхностни води за напояване и техния пренос

Помпата KWM със смесен поток е проектирана за висок дебит при среден напор.

Максимален дебит
410 l/s
Максимален напор
25 m
Максимално налягане
10 bar