• Horizontal split case pumps

LS

Подходяща за:
 • Климатизация в обществени сгради
 • Отопление - Обществени сгради
 • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
 • Нагнетяване – Обществени сгради
 • Комунално охлаждане
 • Комунално отопление
 • Охлаждане
 • Обезсоляване
 • Руднично излужване
 • Промишлени системи с водогрейни котли
 • Промишлено отопление
 • Обработване на питейна вода
 • Напояване
 • Приемане на повърхностни води
 • Разпределение на вода

Хоризонталната помпа с разделен корпус и двойно засмукване LS е предназначена за приложения с големи дебити, малка NPSH и висока ефективност.

Продуктът може да не се продава във вашата страна