• Циркулационни помпи

MAGNA1 D

Подходяща за:
  • Климатизация в обществени сгради
  • Отопление - Обществени сгради
  • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
  • Комунално охлаждане
  • Комунално отопление
  • Рециркулация на битова гореща вода
  • Битово отопление
  • Охлаждане
  • Промишлено отопление

Удвоете работата на помпата или постигнете намален престой за поддръжка, възползвайки се от двойна помпа (ръчно превключване). Основният продукт, който може да се управлява от интуитивен потребителски интерфейс.

Максимален дебит
67 м³/ч
Максимален напор
17 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-10 .. 110 °C