• Циркулационни помпи

MAGNA1 N

Подходяща за:
  • Климатизация в обществени сгради
  • Отопление - Обществени сгради
  • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
  • Комунално охлаждане
  • Комунално отопление
  • Рециркулация на битова гореща вода
  • Битово отопление
  • Охлаждане
  • Промишлено отопление

MAGNA1 N е версията от неръждаема стомана за приложения, където флуидът го изисква (напр. битова гореща вода). С MAGNA1 задачата се изпълнява по интуитивен и ефективен начин.

Максимален дебит
56 м³/ч
Максимален напор
17 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
-10 .. 110 °C