• Циркулационни помпи

MAGNA3, 3 D

Подходяща за:
  • Климатизация в обществени сгради
  • Отопление - Обществени сгради
  • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
  • Комунално охлаждане
  • Комунално отопление
  • Рециркулация на битова гореща вода
  • Битово отопление
  • Охлаждане
  • Промишлено отопление

Най-добрият избор, когато управлението на системата и мониторингът са ключови. MAGNA3 поддържа fieldbus чрез опционални CIM модули и има TFT дисплей за интуитивно конфигуриране на интелигентните функции.

Максимален дебит
81 м³/ч
Максимален напор
18 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-10 .. 110 °C