Измерване & Контрол

Подходяща за:
  • Дезинфекция на обществени води
  • Обработване на питейна вода
  • Обработка на отпадъчни води

Измервателни усилватели и контролери за дозиращи процеси

Максимално налягане
10 bar