Conex DIA-G-P и DIS-G-P

Модул за измерване на нивата на газове и предупреждение