Conex DIS-D и DIS-PR

Подходяща за:
  • Дезинфекция на обществени води
  • Обработване на питейна вода
  • Обработка на отпадъчни води

Контролери за качество на водата (1 параметър)