Измервателни клетки и сензори

Измервателни клетки и сензори за вода и газ

Максимално налягане
10 bar