MS 4000

Подходяща за:
  • Капково/Микро напояване
  • Защита от измръзване
  • Подпочвени води за напояване
  • Пилотни проекти за повишаване на налягане

Потопяеми двигатели