• Immersible pumps

MT, tank mounted pumps

Подходяща за:
  • Металообработване
  • Системи за боядисване
  • Филтрация
  • Измиване и почистване

Вертикални многостъпални центробежни и винтови помпи за монтаж в резервоари

Максимален дебит
87 м³/ч
Максимален напор
1025 m
Максимално налягане
100 bar
Температура на течността
-10 .. 90 °C