MT, tank mounted pumps

Вертикални многостъпални центробежни и винтови помпи за монтаж в резервоари

Продуктова информация за водна помпа (MEI)
Максимален дебит
87 м³/ч
Максимален напор
1025 m
Максимално налягане
100 bar
Температура на течността
-10 .. 90 °C