• Immersible pumps

MTC, North America

Подходяща за:
  • Металообработване
  • Измиване и почистване

Помпи за охладителни агенти

Максимален дебит
4 м³/ч
Максимален напор
18 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
-10 .. 90 °C