MTRE

Вертикална многостъпална центробежна помпа за монтаж върху резервоар с вграден честотен преобразувател

Продуктова информация за водна помпа (MEI)
Максимален дебит
1420 l/min
Максимален напор
367 m
Максимално налягане
38 bar
Температура на течността
-10 .. 90 °C