MTSE

Винтова помпа с вграден честотен преобразувател, предназначена за охлаждащи и смазващи флуиди на металообработващи машини

Продуктът може да не се продава във вашата страна