• Immersible pumps

MTSE

Подходяща за:
  • Металообработване
  • Системи за боядисване
  • Филтрация
  • Измиване и почистване

Винтова помпа с вграден честотен преобразувател, предназначена за охлаждащи и смазващи флуиди на металообработващи машини

Продуктът може да не се продава във вашата страна