MTB

Близко куплирана осово засмукваща помпа с полуотворено Vortex работно колело.

Максимален дебит
90 м³/ч
Максимален напор
48 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
0 .. 90 °C