Multilift

MULTILIFT са компактни подемни станции за събиране и отвеждане на отпадни води в един предварително сглобен агрегат във вътрешността на сградите. MULTILIFT са оборудвани с кабелен контролер и са напълно автоматични.

Максимален дебит
55 l/s
Максимален напор
48 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
0 .. 40 °C