MD

MULTILIFT MD е подемна станция с две помпи тип "всичко в едно", предназначена за събиране и отвеждане на отпадни води от многофамилни къщи и малки търговски сгради. Разполага с колекторен резервоар от 130 литра.

Максимален дебит
17 l/s
Максимален напор
21 m
Температура на течността
0 .. 40 °C