• Подемни станции

MD1, MDV

MULTILIFT MD1, MDV е подемна станция тип "всичко в едно" с помпа SE или SL, предназначена за събиране и отвеждане на отпадни води от големи търговски сгради. Разполага с колекторен резервоар от 450 литра.

Максимален дебит
55 l/s
Максимален напор
45 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
0 .. 40 °C