• Подемни станции

MD1, MDV

Подходяща за:
  • Отпадъчни води – Обществени сгради
  • Битови отпадъчни води

Подемни станции за събиране и отвеждане на отпадъчни води от вътрешността на сгради

Максимален дебит
55 l/s
Максимален напор
45 m
Максимално налягане
10 bar
Температура на течността
0 .. 40 °C