MDG

MULTILIFT MDG е подемна станция тип "всичко в едно" с две дробилни помпи за събиране и отвеждане на отпадни води от многофамилни къщи и малки търговски сгради. Разполага с колекторен резервоар от 93 литра.

Максимален дебит
5 l/s
Максимален напор
46 m
Температура на течността
0 .. 40 °C