MSS

MULTILIFT MSS е компактна подемна станция тип "всичко в едно", предназначена за събиране и отвеждане на битови отпадни води от еднофамилни къщи. Тя има колекторен резервоар от 44 литра и вихрово работно колело.

Максимален дебит
9 l/s
Максимален напор
11 m
Температура на течността
0 .. 40 °C