NB

Осово-засмукващи близкокуплирани помпи съгласно EN 733

Продуктова информация за водна помпа (MEI)
Максимален дебит
1398 м³/ч
Максимален напор
177 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-25 .. 120 °C