• Осовозасмукваща едностъпална с близко куплиране

NB

Подходяща за:
 • Климатизация в обществени сгради
 • Отопление - Обществени сгради
 • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
 • Нагнетяване – Обществени сгради
 • Комунално охлаждане
 • Комунално отопление
 • Биогориво
 • Охлаждане
 • Обезсоляване
 • Руднично излужване
 • Металообработване
 • Руднично отводняване
 • Измиване и почистване
 • Контрол на температурата
 • Промишлени системи с водогрейни котли
 • Промишлено отопление
 • Обработване на питейна вода
 • Напояване
 • Разпределение на вода
 • Обработка на отпадъчни води

Осово-засмукващи близкокуплирани помпи съгласно EN 733

Максимален дебит
1398 м³/ч
Максимален напор
177 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-25 .. 120 °C