NBE Series 2000

Осово засмукващи близко куплирани помпи по EN 733 с MGE мотор

Продуктова информация за водна помпа (MEI)
Максимален дебит
277 м³/ч
Максимален напор
114 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-25 .. 120 °C