NBG, NBGE

Осово засмукващи близкокуплирани помпи съгласно ISO 2858

Продуктова информация за водна помпа (MEI)
Максимален дебит
1400 м³/ч
Максимален напор
166 m
Максимално налягане
25 bar
Температура на течността
-25 .. 140 °C