NBGE

Близко-куплирани помпи, съгласно ISO 2858 с MGE двигател

Продуктова информация за водна помпа (MEI)
Максимален дебит
412 м³/ч
Максимален напор
81 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-25 .. 120 °C