• Осовозасмукваща едностъпална с близко куплиране

NBGE

Подходяща за:
 • Климатизация в обществени сгради
 • Отопление - Обществени сгради
 • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
 • Нагнетяване – Обществени сгради
 • Комунално отопление
 • Охлаждане
 • Обезсоляване
 • Руднично излужване
 • Руднично отводняване
 • Измиване и почистване
 • Контрол на температурата
 • Промишлени системи с водогрейни котли
 • Промишлено отопление
 • Напояване
 • Разпределение на вода

Близко-куплирани помпи, съгласно ISO 2858 с MGE двигател

Максимален дебит
418 м³/ч
Максимален напор
114 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-25 .. 120 °C