• Endsuction long coupled single stage

NK

Подходяща за:
 • Климатизация в обществени сгради
 • Отопление - Обществени сгради
 • Рециркулация на гореща вода в обществени сгради
 • Нагнетяване – Обществени сгради
 • Комунално охлаждане
 • Комунално отопление
 • Измиване на бутилки
 • CIP/SIP процеси
 • Охлаждане
 • Обезсоляване
 • Руднично излужване
 • Металообработване
 • Руднично отводняване
 • Филтрация
 • Контрол на температурата
 • Промишлени системи с водогрейни котли
 • Промишлена противопожарна защита
 • Промишлено отопление
 • Промишлено водоснабдяване
 • Обработване на питейна вода
 • Напояване
 • Приемане на повърхностни води
 • Разпределение на вода
 • Обработка на отпадъчни води

Стандартни помпи в съответствие с EN 733

Максимален дебит
1401 м³/ч
Максимален напор
177 m
Максимално налягане
16 bar
Температура на течността
-25 .. 120 °C