• Endsuction long coupled single stage

NKG Bare shaft

Подходяща за:
 • Климатизация в обществени сгради
 • Отопление - Обществени сгради
 • Нагнетяване – Обществени сгради
 • Комунално отопление
 • Охлаждане
 • Обезсоляване
 • Руднично излужване
 • Руднично отводняване
 • Контрол на температурата
 • Промишлени системи с водогрейни котли
 • Промишлено отопление
 • Напояване
 • Приемане на повърхностни води
 • Разпределение на вода

Помпи без мотор по ISO 2858

Максимален дебит
2124 м³/ч
Максимален напор
343 m
Максимално налягане
25 bar
Температура на течността
-25 .. 170 °C