Максимален дебит
1361 м³/ч
Максимален напор
343 m
Максимално налягане
25 bar
Температура на течността
-25 .. 170 °C