Ремонт на Обект или в Сервиз

Подходяща за:
 • Климатизация в обществени сгради
 • Пожаробезопасност – Обществени сгради
 • Отопление - Обществени сгради
 • Нагнетяване – Обществени сгради
 • Дезинфекция на обществени води
 • Отпадъчни води – Обществени сгради
 • Рециркулация на битова гореща вода
 • Подпочвени води за битови нужди
 • Битово отопление
 • Увеличаване на налягането на вода за битови нужди
 • Битово събиране на дъждовни води
 • Битови отпадъчни води
 • Комунално охлаждане
 • Комунално отопление
 • Обработване на питейна вода
 • Борба с наводнения
 • Системи с водогрейни котли
 • Помпени системи за отопление
 • Соларни термични системи
 • Напояване
 • Охлаждане
 • Обезсоляване
 • Промишлено отопление
 • Металообработване
 • Промишлено водоснабдяване
 • Промишлени отпадъчни води
 • Добиване на подпочвени води
 • Решения за добиване на вода със соларна енергия
 • Приемане на повърхностни води
 • Комунално водоснабдяване
 • Разпределение на вода
 • Обработка на отпадъчни води
 • Пренос на отпадъчни води

Цялостни ремонтни услуги, извършвани в сервиз, за всички необходими ремонти за помпата, включително опции за доставка