Ремонт на Обект или в Сервиз

Цялостни ремонтни услуги, извършвани в сервиз, за всички необходими ремонти за помпата, включително опции за доставка