Други потопяеми двигатели

Потопяеми двигатели

Температура на течността
0 .. 50 °C