Polydos

Напълно автоматизирана система за приготвяне на разтвори от сухи или концентрирани течни полимери

Продуктът може да не се продава във вашата страна