Контрол на налягането

Диспечерите на налягане са интелигентни хидравлични станции, позволяващи автоматично управление на помпите във водоснабдителни и бустерни системи. Модулите са лесни за инсталиране и осигуряват редица функции за безопасност.

Максимално налягане
145 bar
Температура на течността
0 .. 60 °C