PM Twin

Подходяща за:

Модулът Pressure Manager Twin от Грундфос е интелигентно устройство, което управлява две помпени решения в режими Работен/Готовност в съответствие с консумацията в битовото водоснабдяване

Температура на течността
0 .. 60 °C