Дистанционно управление

Подходяща за:
 • Подпочвени води за битови нужди
 • Обработване на питейна вода
 • Добиване на подпочвени води
 • Решения за добиване на вода със соларна енергия
 • Приемане на повърхностни води
 • Разпределение на вода
 • Борба с наводнения
 • Обработка на отпадъчни води
 • Пренос на отпадъчни води
 • Подпочвени води за напояване
 • Поене на добитък
 • Повърхностни води за напояване и техния пренос

Дистанционни управления на Grundfos, използвани за инсталиране, мониторинг, информация за неизправности и конфигуриране на помпи и системи посредством радио или IR връзка.