RMQ

Подходяща за:
  • Битово събиране на дъждовни води

RMQ от Грундфос са съоръжения за мониторинг и контрол на системи за дъждовна вода съобразно стандарт EN 1717

Максимален дебит
4 м³/ч
Максимален напор
45 m
Максимално налягане
8 bar
Температура на течността
0 .. 35 °C