RSI

Инверторът за възобновяема слънчева енергия е соларен инвертор без връзка към електроснабдителната мрежа, който разширява фамилията соларни помпени системи. RSI работят с потопяеми многостъпални и едностъпални помпи