S

S помпите са гама помпи с работно колело със свободен проход, конкретно конструирани за изпомпване на канални и отпадъчни води в множество общински и промишлени приложения

Максимален дебит
1090 l/s
Максимален напор
116 m
Температура на течността
0 .. 50 °C