Гама 62 => 50 kW

S помпите са гама помпи с работно колело със свободен проход, специално предназначени за изпомпване на канални и отпадъчни води в множество комунални и промишлени приложения

Максимален дебит
415 l/s
Максимален напор
73 m
Температура на течността
0 .. 40 °C