Гама 70 => 155 kW

S помпите са гама помпи с работно колело със свободен проход, специално предназначени за изпомпване на канални и отпадъчни води в множество комунални и промишлени приложения

Максимален дебит
1070 l/s
Максимален напор
103 m
Температура на течността
0 .. 50 °C