Гама 72 => 225 kW

S помпите са гама помпи с работно колело със свободен проход, специално предназначени за изпомпване на канални и отпадъчни води в множество комунални и промишлени приложения

Максимален дебит
480 l/s
Максимален напор
93 m
Температура на течността
0 .. 40 °C