Гама 74 => 315 kW

S помпите са гама помпи с работно колело със свободен проход, специално предназначени за изпомпване на канални и отпадъчни води в множество комунални и промишлени приложения

Максимален дебит
1090 l/s
Максимален напор
116 m
Температура на течността
0 .. 40 °C