Гама 78 => 520 kW

S помпите са гама помпи с работно колело със свободен проход, специално предназначени за изпомпване на канални и отпадъчни води в множество комунални и промишлени приложения

Продуктът може да не се продава във вашата страна